אשר שלאין       

Company logo

 

 לדף הבית של אשר שלאין  

 

 

 

 

 

 

 

מסמך-עזר לניווט במדרש של ההגדה

 

יש בהגדה של פסח שורה של קטעים הכתובים בזה אחר זה, כאשר הקשר ביניהם לא ברור לכמה וכמה מן המסובים לסדר. בתוך קטעים כאלה מופיעים פסוקי-מקרא שמקורם לא מפורט.

כתוצאה מכך, יש המתקשים להבין לצורך-מה נכתב קטע זה או אחר, ומה תרומתו לסיפור יציאת מצרים.

אני מציג כאן מסמך של עזרה שימושית-ממש להתמצאות בטקסט של ההגדה, וכך גם לשדרוג החוויה של טכס סדר הפסח. 

כאן לא מדובר על כתיבת פירוש למלות ההגדה, אלא רק לסימון מדורג של הפסקאות השונות המבהיר את הקשרן ואת הקשר ביניהן, כך שהכוונה המקורית של הכותבים, לשתף את המשתתפים בסיפור יציאת מצרים, יכולה באמת להתממש.

החלק של ה"סדר" המצריך את הטיפול הזה הוא ה"מגיד" (מקומו: בין "יחץ" ובין "רחצה") שעיקרו דברי מדרש בקשר לשעבוד מצרים והגאולה.

לפני נוסח ה"מגיד" המסודר, מוגש אוסף של מקורות המציג את עיקר הפסוקים המופיעים במדרש, כל אחד בתוך ההקשר שלו בתנ"ך.

פתיחת-מבוא קצרה, מפנה את תשומת-לב הקורא לנתוני העריכה שנעשתה, כדי להבטיח שיפיק ממנה את מלוא תרומתה לחוויית ליל פסח.

את תדפיס המסמך אפשר להביא אל שולחן  ה"סדר", ומתוכו לקרוא את החלק של ה"מגיד".

להצגה/הורדה של המסמך יש ללחוץ כאן

 

אשמח לקבל תגובות, לרבות הערות-ביקורת לעבודה הזאת.